SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: 167344STATION ID: 164592STATION ID: 160718STATION ID: 168444STATION ID: 168448
PLAIN DEALINGJAMESTOWNBENTON 5ESHREVEPORT SOUTHERN HILLSSHREVEPORT WFO
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
1MMM1.40MMM1.108564641.068258581.01624546T
2MMMMMMMTMMM0.005844440.007141530.00
3MMMMMMMMMMM0.007143490.00MMMM
4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
10MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
12MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
13MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
14MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
16MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
17MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
19MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
20MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
21MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
23MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
24MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
25MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
26MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
27MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
29MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
30MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: 85.0AVERAGE MAX: 70.3AVERAGE MAX: 66.5
ABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: 85ABSOLUTE MAX: 82ABSOLUTE MAX: 71
DATE: MDATE: MDATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-02
AVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: 64.0AVERAGE MIN: 48.3AVERAGE MIN: 43.0
ABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: 64ABSOLUTE MIN: 43ABSOLUTE MIN: 41
DATE: MDATE: MDATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-03DATE: 2018-11-02
AVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: 74.50AVERAGE TEMP: 59.33AVERAGE TEMP: 54.75
TOTAL PRECIP: 1.40TOTAL PRECIP: 1.10TOTAL PRECIP: 1.06TOTAL PRECIP: 1.01TOTAL PRECIP: T
GREATEST 24HR: 1.40GREATEST 24HR: 1.10GREATEST 24HR: 1.06GREATEST 24HR: 1.01GREATEST 24HR: T
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 0

SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: US1LACD0012STATION ID: US1LABS0001STATION ID: US1LACD0001STATION ID: US1LABS0004STATION ID: US1LARR0001
KEITHVILLE 1.5 NNWBOSSIER CITY 6.7 NNWSHREVEPORT 6.2 SPLAIN DEALING 3.3 ESECOUSHATTA 1.4 NE
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
1MMM0.98MMM0.86MMM0.87MMM1.30MMM1.71
2MMM0.00MMMMMMM0.00MMMMMMMM
3MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
10MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
12MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
13MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
14MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
16MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
17MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
19MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
20MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
21MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
23MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
24MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
25MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
26MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
27MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
29MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
30MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: M
ABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: M
ABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: M
TOTAL PRECIP: 0.98TOTAL PRECIP: 0.86TOTAL PRECIP: 0.87TOTAL PRECIP: 1.30TOTAL PRECIP: 1.71
GREATEST 24HR: 0.98GREATEST 24HR: 0.86GREATEST 24HR: 0.87GREATEST 24HR: 1.30GREATEST 24HR: 1.71
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1

SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: US1LABS0008STATION ID: US1LACD0019STATION ID: US1LABS0017STATION ID: US1LABS0019STATION ID: US1LACD0026
PLAIN DEALING 3.0 ESESHREVEPORT 6.7 SBOSSIER CITY 2.4 WNWBOSSIER CITY 4.0 SBLANCHARD 2.8 NNE
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
1MMM1.31MMM0.87MMM1.55MMM0.98MMM0.88
2MMMMMMMMMMMMMMM0.00MMMM
3MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
10MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
12MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
13MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
14MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
16MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
17MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
19MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
20MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
21MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
23MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
24MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
25MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
26MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
27MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
29MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
30MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: M
ABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: M
ABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: M
TOTAL PRECIP: 1.31TOTAL PRECIP: 0.87TOTAL PRECIP: 1.55TOTAL PRECIP: 0.98TOTAL PRECIP: 0.88
GREATEST 24HR: 1.31GREATEST 24HR: 0.87GREATEST 24HR: 1.55GREATEST 24HR: 0.98GREATEST 24HR: 0.88
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1

SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: US1LACD0027STATION ID: US1LACD0004STATION ID: 164050STATION ID: 165522STATION ID: 165874
VIVIAN 1.5 NSHREVEPORT 5.3 SSEHANNA 4 SSELOGANSPORTMANSFIELD 4 NW
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
1MMM2.33MMM1.00MMM2.00MMMMMMM1.45
2MMMMMMM0.00MMMMMMM0.00MMM0.00
3MMMMMMMMMMM0.00MMM0.00MMMM
4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
10MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
12MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
13MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
14MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
16MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
17MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
19MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
20MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
21MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
23MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
24MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
25MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
26MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
27MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
29MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
30MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: M
ABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: M
ABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: M
DATE: MDATE: MDATE: MDATE: MDATE: M
AVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: M
TOTAL PRECIP: 2.33TOTAL PRECIP: 1.00TOTAL PRECIP: 2.00TOTAL PRECIP: 0.00TOTAL PRECIP: 1.45
GREATEST 24HR: 2.33GREATEST 24HR: 1.00GREATEST 24HR: 2.00GREATEST 24HR: 0.00GREATEST 24HR: 1.45
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-03DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 0NO. RAINDAYS: 1

SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: 164816STATION ID: 164931STATION ID: 167738STATION ID: 13957STATION ID: 166244
KEITHVILLEKORANRED RIVER RESEARCH STATIONSHREVEPORT REGIONAL APMINDEN
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
1MMM0.94MMM0.928055561.176447MT8255551.04
2MMM0.00MMMM5643430.007141M0.005641410.02
3MMM0.00MMMMMMMMMMMM7141460.00
4MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
5MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
6MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
7MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
8MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
9MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
10MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
11MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
12MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
13MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
14MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
15MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
16MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
17MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
18MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
19MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
20MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
21MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
22MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
23MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
24MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
25MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
26MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
27MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
28MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
29MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
30MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
AVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: MAVERAGE MAX: 68.0AVERAGE MAX: 67.5AVERAGE MAX: 69.7
ABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: MABSOLUTE MAX: 80ABSOLUTE MAX: 71ABSOLUTE MAX: 82
DATE: MDATE: MDATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-02DATE: 2018-11-01
AVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: MAVERAGE MIN: 49.0AVERAGE MIN: 44.0AVERAGE MIN: 45.7
ABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: MABSOLUTE MIN: 43ABSOLUTE MIN: 41ABSOLUTE MIN: 41
DATE: MDATE: MDATE: 2018-11-02DATE: 2018-11-02DATE: 2018-11-03
AVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: MAVERAGE TEMP: 58.50AVERAGE TEMP: 55.75AVERAGE TEMP: 57.67
TOTAL PRECIP: 0.94TOTAL PRECIP: 0.92TOTAL PRECIP: 1.17TOTAL PRECIP: TTOTAL PRECIP: 1.06
GREATEST 24HR: 0.94GREATEST 24HR: 0.92GREATEST 24HR: 1.17GREATEST 24HR: TGREATEST 24HR: 1.04
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 0NO. RAINDAYS: 2

SOUTHERN REGIONAL CLIMATE CENTER: Monthly Climate Data By Divisions

STATE: LA

CLIMATE DIVISION: 01

November 2018

STATION ID: 53905STATION ID: 166364
SHREVEPORT DOWNTOWN APMOORINGSPORT 1 N
MAXMINOBSPRECIPMAXMINOBSPRECIP
16549M0.027854551.37
27243M0.005544450.00
3MMMM7145510.00
4MMMMMMMM
5MMMMMMMM
6MMMMMMMM
7MMMMMMMM
8MMMMMMMM
9MMMMMMMM
10MMMMMMMM
11MMMMMMMM
12MMMMMMMM
13MMMMMMMM
14MMMMMMMM
15MMMMMMMM
16MMMMMMMM
17MMMMMMMM
18MMMMMMMM
19MMMMMMMM
20MMMMMMMM
21MMMMMMMM
22MMMMMMMM
23MMMMMMMM
24MMMMMMMM
25MMMMMMMM
26MMMMMMMM
27MMMMMMMM
28MMMMMMMM
29MMMMMMMM
30MMMMMMMM
AVERAGE MAX: 68.5AVERAGE MAX: 68.0
ABSOLUTE MAX: 72ABSOLUTE MAX: 78
DATE: 2018-11-02DATE: 2018-11-01
AVERAGE MIN: 46.0AVERAGE MIN: 47.7
ABSOLUTE MIN: 43ABSOLUTE MIN: 44
DATE: 2018-11-02DATE: 2018-11-02
AVERAGE TEMP: 57.25AVERAGE TEMP: 57.83
TOTAL PRECIP: 0.02TOTAL PRECIP: 1.37
GREATEST 24HR: 0.02GREATEST 24HR: 1.37
DATE: 2018-11-01DATE: 2018-11-01
NO. RAINDAYS: 1NO. RAINDAYS: 1